Badkamer
Gasgeisers en warmwaterapparaten

CO-vergiftigingen worden vaak veroorzaakt door een te kleine 5-liter-gasgeiser, aangesloten op een douche of een bad. Bovendien is de badkamer vaak een kleine, weinig verluchte, ruimte. Wees dus extra voorzichtig in de badkamer en volg deze tips op.

Zorg voor voldoende verluchting in de badkamer. Maak niet alle kieren van ramen en deuren dicht. Wanneer u gebruik maakt van een gasgeiser of een verwarmingstoestel zonder rookafvoer, moet altijd gezorgd worden voor extra verluchting. Een niet-afsluitbaar rooster van minstens 150 cm2 (vb. 10 cm op 15 cm) onderaan in een deur en bovenaan in een muur is wettelijk verplicht.

Laat uw verwarmingstoestellen plaatsen en regelmatig onderhouden door een bekwaam vakman.

Laat regelmatig (bij voorkeur 2-jaarlijks) de goede werking van de schoorsteen of de rookafvoerpijp nagaan. Laat best ook meteen je toestel nakijken.

Controleer of de waakvlam blauw is. Zie je gele vlammen? Dan betekent dit dat er een onvolledige verbranding is. Contacteer in dit geval een bekwaam vakman.

Zorg ervoor dat de toestellen qua afmetingen aangepast zijn aan de ruimte en voor hun gebruik. Raadpleeg hiervoor een bekwaam vakman.

Het toestel mag geen sporen van corrosie, roest of roet vertonen.

Enkel gekeurde toestellen die het CE-merk dragen mogen verkocht worden.

Alle nieuwe toestellen hebben een beveiliging. Die schakelt het toestel uit als er te weinig zuurstof in de lucht is of als de schoorsteen niet goed trekt. Daarom zijn deze toestellen veiliger.