Slaapkamer
Zorg ervoor dat schoorstenen en rookafvoerpijpen goed trekken.

Als je in de slaapkamer een bijzet verwarming wil gebruiken kies dan voor een elektrisch toestel. Dat kan geen CO veroorzaken.

Gebruik nooit toestellen op petroleum, kerosine of gas.

Deze zijn erg gevaarlijk want ze hebben geen schoorsteen of rookafvoerpijp. Ze verbruiken zuurstof uit de kamer. De verbrandingsgassen komen daarna in dezelfde kamer terecht.

Doe je het toch?