Preventie

Naast de diverse interventies doet de brandweer ook aan brandpreventie

Wat te doen bij wateroverlast/overstroming?

Word je omgeving geregeld getroffen wordt door wateroverlast?
Wat moet je juist doen bij dreiging van wateroverlast/overstroming?
En wat als je woning effectief overstroomt?

Hierna enkele tips om je hierop voor te bereiden.


Vooraf

Luister naar instructies van de overheid via radio en tv, dan kan je je hierop voorbereiden.

 • Voorzie extra verwarming op de bovenverdieping.
 • Maak de (stookolie)tanks vast. En zorg voor de nodige afsluitdoppen.
 • Zorg ervoor dat er geen meubels geplaatst zijn op plaatsen die makkelijk overstromen.
 • Zaag een plaat uit fineerhoud of triplex om je deuren dicht te stoppen.
 • Bewaar op de bovenverdieping al je belangrijke papieren, een eerstehulpkit, een veiligheidslamp en indien mogelijk, een telefoon.
 • Zorg dat chemicaliën veilig opgeborgen zijn.


Wanneer het water stijgt

Wanneer het water stijgt, vraag dan hulp aan je vrienden en je buren om zoveel mogelijk goederen te verplaatsen.

 • Draag alle waardevolle voorwerpen naar boven. Zorg ook voor wat extra drank en voeding.
 • Verhuis wat kan naar een hoger gelegen plaats.
 • Indien mogelijk haal je gordijnen en tapijt weg. Zet binnendeuren open of haal ze weg.
 • Regel een veilig plek voor je huisdieren.
 • Vul zandzakken om kleine dammen te maken voor de kelderramen en de drempels.
 • Plaats een triplexplaat op de aanslag van je deur en dicht je deur met silicone om het water zo goed mogelijk tegen te houden.
 • Evacueer de auto's en de caravan.
 • Zet de branders van de verwarmingsketels af.
 • Zorg dat losliggende voorwerpen in de tuin niet kunnen wegdrijven.
 • Vijvers en zwembaden zijn niet meer zichtbaar bij een overstroming. Markeer ze met lange stokken en een lint.
 • Bescherm je woning waar mogelijk met zandzakken.
 • Controleer of er mensen in je omgeving extra hulp nodig hebben, denk ook aan mensen met een handicap, ouderen en mensen zonder bovenverdieping of zonder vervoer.


Tijdens een overstroming

 • Zet het gas en de verwarming af.
 • Sluit de hoofdkranen voor gas, elektriciteit en water af. Haal alle stekkers uit elektrische apparaten.
 • Volg het nieuws op de openbare omroep zodat je op de hoogte blijft van het verloop van de situatie.
 • Ga niet door de overstroomde zone, noch te voet, noch met de auto.


Bij evacuatie

Bij zware overstromingen kan een evacuatie noodzakelijk zijn. Maar vooraleer je je huis verlaat, neem je het best de volgende punten ter harte:

 • Volg stipt de instructies van de overheid.
 • Neem alleen mee wat je echt nodig hebt (bvb medicijnen). Voorzie droge kledij en laarzen.
 • Schakel de elektriciteit uit en sluit je woning.
 • Volg de aangegeven routes.
 • Als je niet terecht kunt bij familie of vrienden, zal het stadsbestuur zorgen voor onderdak en voeding.
 • Als je (om medische redenen) zelf niet kunt evacueren, neem dan contact op met de hulpdiensten via 112.
 • Wil je dat de politie een oogje houdt op je woning, laat dan je gegevens achter bij het stadsbestuur.


Als je in extremis niet kan evacueren

Men kan je woning niet bereiken, de evacuatie laat op zich wachten, de overstroming is te plots verlopen (dijkbreuk). Dan hou je best rekening met onderstaande richtlijnen.

 • Neem onmiddellijk contact op met de hulpdiensten via 112.
 • Sluit indien mogelijk alle buitendeuren en ramen.
 • Zoek een hoger gelegen plaats op. Afhankelijk van de situatie kan dit een bovenverdieping in uw woning zijn.
 • Zorg dat je niet opgesloten kan raken op de zolder. Zorg desnoods voor gereedschap om het dak te openen.
 • Zorg voor een felgekleurd doek of kledingstuk om eventueel de aandacht te trekken. Begeef je op het dak of verlaat de woning slechts in uiterste nood.


Na een overstroming

Eenmaal het water zich heeft teruggetrokken, is er nog werk aan de winkel.

 • Probeer niet door het wegtrekkende water te lopen of te rijden, ondiep stromend water kan je al snel uit balans brengen.
 • Wees heel aandachtig voor onzichtbare objecten en gaten onder het wateroppervlak.
 • Pas op voor verontreinigd water, was je handen met desinfecterende zeep als je in contact komt met water of afval.
 • Ontsmet je woning met bleekwater.
 • Verlucht en verwarm je woning. Zorg dat gas, water en elektriciteit onder professionele begeleiding worden aangesloten.
 • Betrek je woning pas nadat het proper en droog is, zodat er geen gevaar is voor besmetting.
 • Markeer het waterniveau op je muren en controleer ook de muren en plafonds op scheuren.
 • Neem foto's van de overstroomde plaatsen in je woning en verzamel de facturen van beschadigde voorwerpen. Deze zal je nodig hebben om je schadevergoedingsdossier in te vullen. Sinds 1 maart 2007 vergoeden de verzekeringsmaatschappijen de meeste «gewone» schadegevallen (via de brandverzekering): woonhuizen en hun inboedel die beschadigd zijn door overstromingen, aardbevingen, opstuwing of overstroming van riolen, terreinverschuivingen en -verzakkingen (eenvoudige risico’s).
 • Neem in ieder geval contact op met je verzekeraar voordat je kosten maakt. Bewaar ook alle facturen en rekeningen voor het opmaken van je schadedossier.
 • Bij het stadsbestuur kan je nog extra inlichtingen krijgen om je aanvraag voor een schadevergoeding op te stellen.
 • Pas je woning aan en beperk zo de schade bij een eventuele volgende wateroverlast/overstroming.


Nuttige Links


Hulp bij wateroverlast

 • In bepaalde gevallen pompt de brandweer uw kelder gratis leeg. Bij overstromingen of hevige regenval ten gevolge van noodweer zoals aangekondigd door het KMI, pompt de brandweer gratis de ondergelopen huizen leeg.
  Bij pompwerken met een andere oorzaak zoals een openstaande kraan of een lek (ook op de openbare weg), stuurt de brandweer een factuur naar de begunstigde van de interventie (dus het adres waar de interventie werd uitgevoerd).
 • De tarieven voor de tussenkomsten van de brandweer vindt u in het retributiereglement.
 • Telefonisch : voor dringende zaken, bel het noodnummer 112.
  Voor minder dringende zaken, bel de brandweer op het algemeen nummer 050/211401.
  Zo houdt u de 112-lijn vrij voor noodgevallen.
 • De brandweer stelt zandzakjes ter beschikking van de bevolking in geval van wateroverlast door hevige stortbuien en van onvoorziene omstandigheden (breuk in de waterleiding, enz.).
 • Bij dreigende wateroverlast worden er door de brandweer zandzakjes klaargezet op centrale afhaalpunten. Daar kan de burger zelf zandzakjes afgehaald worden. In crisissituaties wordt hierbij rekening gehouden met de prioriteiten.


Hoe gebruikt u de zandzakjes?

 • Zandzakjes mogen niet zomaar rond de woning geplaatst worden. U plaatst ze aan deuren, poorten, keldergaten en andere plaatsen, waar het opkomende water gemakkelijk een doorgang vindt.


Wat doet u nadien met de zandzakjes?

 • U kunt de zandzakjes terugbrengen naar een afgesproken plaats, meestal de technische dienst.


Wat kosten de zandzakjes?

 • Bij wateroverlast (preventief + effectief) is dit gratis.
 • Voor ander gebruik (o.a. geplande werken in regie) kan u de prijs vinden in het retributiereglement.

Toegevoegd op 23 maart 2015 | Door De Dobbeleer Vincent